Voorwaarden

Algemene voorwaarden sport- en themakampen De Miester

1. Sport- en themakampen De Miester is een organisatie van Recreduc vzw – Bergstraat 34a 3360 Bierbeek.

2. De inschrijvingen voor de sport- en themakampen gebeuren uitsluitend online via www.sportkampendemiester.com.

3. Inschrijven kan enkel voor een volledig kamp. Indien u hiervan wenst af te wijken kan dat enkel na overleg en onze goedkeuring. Contacteer ons via info@sportkampendemiester.com.

4. Bij het inschrijven kan u kiezen voor het betalen van een voorschot van 20€ per boeking. Of om over te gaan tot het betalen van het volledige verschuldigde bedrag. Per boeking is er een verwerkingskost van minimaal 4€, dat bedrag wordt verrekend in het eindsaldo.

5. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat volgende kosten:

 • opvang van 8.00 tot 9.00u, tijdens de middagpauze en van 16.00 of 16.15u tot 18.00u
 • thema- en/of sportactiviteiten van 9.00 - 12.00 of 12.30u en van 13.00 of 13.30u – 16.00 of 16.15u onder leiding van ervaren monitoren/specialisten
 • gebruik van materiaal en accommodatie
 • mogelijke daguitstap afhankelijk van de weersomstandigheden
 • drankje tijdens de lunch: water, vruchtensap, chocolademelk of melk
 • eventuele toegang tot het zwembad
 • een smulmoment (ijsjes bij mooi weer)
 • verzekering tegen lichamelijke ongevallen

6. Kortingen:

 • Bij elke inschrijving krijg je na betaling van het volledige saldo een unieke kortingscode ter waarde van 5€, die je kan gebruiken voor een bijkomende inschrijving tijdens hetzelfde jaar.
 • Korting is enkel geldig binnen eenzelfde gezin.

7. Wanneer een kamp volzet is kan je inschrijven op de wachtlijst. Indien er plaatsen vrijkomen krijg je een bericht en betalingsverzoek.

8. Annulatie van een kamp:

 • Indien het kamp nog niet volledig betaald werd kunnen we het kamp annuleren mits een administratiekost ten belope van het vooschot (20€)
 • Indien het kamp wel reeds volledig betaald was, dan zijn er 3 mogelijkheden:
 • In geval van ziekte of ongeval: uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken , samen met een doktersattest. Het bedrag zal dan teruggestort worden. Opgelet: er worden administratiekosten (20 €) per deelnemer afgetrokken.
 • In geval van ziekte tijdens het kamp (vanaf 2 dagen): uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het bedrag, min administratiekosten (20 €) en deelgenomen dagen, zal na de vakantieperiode teruggestort worden.
 • In alle andere gevallen: U laat ons ten minste 10 werkdagen op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Het bedrag zal na de vakantieperiode teruggestort worden. Opgelet: er worden administratiekosten (20 €) per deelnemer afgetrokken.

9. Recreduc vzw – sportkampen De Miester kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

10. Recreduc vzw – sportkampen De Miester behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen bij vaststelling van ontoelaatbaar gedrag. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouders/voogd hiervan vooraf verwittigd. De resterende kampdagen worden terugbetaald na aftrek van 20€ administratiekosten.

11. Recreduc vzw – sportkampen De Miester maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, facebookpagina, de brochure en publicitaire doeleinden van Recreduc vzw – sportkampen De Miester. Indien u wenst dat foto’s van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt worden, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon of dochter toe te voegen.

12. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het adresbestand van Recreduc vzw –sportkampen De Miester en worden voor een periode van 3 jaar bewaard. Mailadressen die gebruikt worden voor de inschrijving kunnen gebruikt worden voor het versturen van informatie over de kampwerking en toekomstige kampen.

13. Na afloop van het kamp krijgt u via e-mail een deelnamebewijs. Dit kan u gebruiken voor belastingsvermindering voor kinderopvang en tegemoetkoming via het ziekenfonds (CM en OZ). Attesten van andere ziekenfondsen kan u ingevuld aan ons bezorgen bij aanvang van het kamp. Op het einde van de laatste kampdag liggen de attesten dan afgestempeld klaar.

14. De groepsindeling gebeurt op basis van leeftijd en maturiteit. Afwijkingen kunnen alleen na voorafgaand overleg.

15. Tijdig aanwezig zijn is belangrijk. De activiteiten starten om 9.00u. Indien de deelnemers dan niet aanwezig zijn storen ze het verloop van de kampdag.

16. De activiteiten eindigen om 16.00 (kleuters) of 16.15u (Omnisport en thema). Ouders, grootouders of verantwoordelijken wachten aan de ophaalzone. Indien u een deelnemer vroeger wenst af te halen dient u dit minstens 1 dag van tevoren aan de monitoren te melden. Zij maken dan afspraken om het ophalen vlot te laten verlopen.

17. Indien er voor een kamp onvoldoende inschrijvingen zijn kan dit door Recreduc vzw - sportkampen De Miester geannuleerd worden. Deelnemers worden hiervan via mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Deelnemers kunnen, indien gewenst, aansluiten bij een ander kamp tijdens dezelfde periode. Voor een eventueel verschil in inschrijvingsgeld krijgt u een terugbetaling of een betalingsverzoek. Indien de deelnemer niet aan een ander kamp wenst deel te nemen wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

18. Indien de kampen door onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kunnen doorgaan, zullen de deelnemers hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden. Indien er reeds een betaling gebeurde zal dit bedrag overgezet worden naar een volgend kamp waar je voor inschreef of krijg je een tegoedbon voor een latere datum. Als deze oplossing niet past wordt het betaalde bedrag terugbetaald.


Voorwaarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x